Basilius-Kathedrale, Moskau Foto: iStock / mikie11

Basilius-Kathedrale, Moskau Foto: iStock / mikie11